Tellico

Tellico in Dragonia Magazine

Issue #12 of Dragonia Magazine contains a review of Tellico, albeit in what I take to be Polish. Here’s the intro:

Nie znam osoby, która na którymś etapie swego
życia (zwykl w dzieciństie) nie kolekcjonowałaby czegoś.
Niektórzy nie wyrośliz t zego, a ich kolekcje
książek, płyt czy monet urosły do
wielkości przekraczających możlości
zarządzania, jakie daje kartka i długopis.

And finally,

Zdecydowanie mocną stoną program u jest zrozumienie
potrzeb potencjalnego użytkownika; pola opisujące
każdy typ kolekcji są już bez dodatkowej
konfiguracji dobrze dobrane , a szczególnie atrakcyjne
jest wyszukiwanie informacji o alumbach czy
książkach w Internecie z poziomu programu. O szczędza
to masę czasu który potrzebny byłby do opisania
pozycji.

Sounds positive, I guess…

UPDATE: Piotr Krakowiak was very kind and sent me some translation, Thanks!

Definitely the strongest feature of the program is an understanding of
the potential user’s needs; the text fields, describing each type of
collection are – even without additional tweaking – well chosen and
are sufficiently meaningful. What’s also attractive is the ability to
search for albums or books on the Internet without leaving the program
window. This saves a lot of time that would be necessary to describe
each item in our catalogue.